top of page

Nafta i naftni derivati

Pocinčani čelični i niklovani mesingani priključci za niskotlačne gumene opletene cijevi za naftu i hidrauliku

- Kat. B171 -

Aluminijski i mesingani priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za vodu , naftu i naftne derivate

- Kat. B246 , B271 i B371 -

Mesingani priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za naftu i naftne derivate

- Kat. B272 i B372 -

Aluminijski priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za naftu

- Kat. B273 i B373 -

Aluminijski priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za vodu, naftu, cement

- Kat. B274 i B374 -

Aluminijski priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za vodu i naftu

- Kat. B275 i B375 -

Pocinčani čelični priključci za niskotlačne gumene i plastične cijevi za naftu

- Kat. B276 i B376 -

bottom of page