top of page

23.04.2021.

Hidraulične cijevi INFINITY DIN EN 854 2SC

Infinity cijev je nova grupa proizvoda koja ubuduće zamjenjuje postojeću Eternity. Ova hidraulična cijev visokih performansi i kvalitete, je namjenjena za prvu ugradnju kod proizvodnje radnih strojeva i uređaja.
Proizvedena je da zadovoljava zahtjeve po standardu EN 854 2SC, a posebna pažnja se posvetila povećanju roka trajanja cijevi, broj ciklusa hidrauličnih udara, kao i otpornost na vremenske utjecaje.

Infinity.png
Tractor/2SC

03.03.2016.

Hidraulične cijevi Manuli DIN EN 857 TRACTOR/2SC

Novo u Koflex-ovoj ponudi od ove godine nalaze se hidraulične cijevi Manuli DIN EN 857 Tractor/2SC.

Kontinuirani razvoj tehnoligije u svijetu hidraulike i korištenje novih materijala boljih svojstava omogućio je kreiranje hidraulične cijevi oznake 2SC. Radi se o cijevima slične građe kao i one oznaka 2SN, ali kompaktnije izvedbe što osigurava bolju fleksibilnost uz zadržavanje istih radnih tlakova. Za razliku od drugih 2SC cijevi gdje se radi samo o tanjem vanjskom gumenom sloju, Manuli 2SC je kreirao potpuno novu konstrukciju s tanjim i unutarnjim i vanjkim slojem, kao i opletom od tanje žice ali kvalitetnijeg čelika. Rezultat je cijev izuzetnih polumjera savijanja, lakše mase i poboljšane trajnost, a jednakih tlakova kao i dosadašnje 2SN hidraulična cijev.

Hid. sustavi

25.02.2016.

PRAVILNI ODABIR MANULI CIJEVI ZA HIDRAULIKU

U otvorenim hidrauličnim sustavima se vodovi dijele na tlačne, povratne, usisne, upravljačke i ispusne. Vrlo je važno pravilno ih odabrati pošto se pred svaki od njih postavljaju specifični zahtjevi što se tiče dimenzija, brzine kretanja fluida i veličine tlaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristike tlačnog voda:

 • Visoki ili vrlo visoki tlakovi, hidraulični udari i dinamička opterećenja

 • Ovisno da li je otvoreni ili zatvoreni sustav kretanje fluida može biti u jednom smjeru ili u oba smjera

 • Prednost ima statična instalacija (kruta cijev)

 • Ako to zbog gibanja cijevi i/ili vibracija nije moguće, preporučuju se gumene cijevi ojačane slojevima čeličnih spirala

      (npr. Manuli 35X Xtraflex)

 

Karakteristike povratnog voda:

 • U povratni vod spadaju dvije linije: na izlazu iz upravljačkog ventila i na izlazu iz sigurnosnog ventila

 • Cijevi trebaju biti većeg promjera kako bi se spriječio dodatni gubitak i pad tlaka

 • Zbog lakše instalacije preferiraju se fleksibilne cijevi u odnosu na krute

 • Zbog gubitaka i pritiska u spremniku tlak je uobičajeno nizak (50 bara)

 • Bez obzira na tlak cijevi povratnog voda se moraju servisirati u istim intervalima kao i one od polaznog voda

 • Preporučuju se gumene cijevi ojačane slojem čelične mreže (npr. Manuli 1SN)

 

Karakteristike usisnog voda:

 • Veće dimenzije kako bi se smanjila brzina fluida i gubici tlaka

 • Relativno niski tlak i otpornost na vakum (hose collapse)

 • Potrebna specijalna konstrukcija (tekstilno ojačanje radi fleksibilnosti, čelična spirala radi otpornosti na vakuum)

 • Preporučuju se gumene cijevi za hidrauliku s tehnologijom industrijskih cijevi (standard R4)

 

Karakteristike upravljačkog voda:

 • Radni tlak maksimalno 100 bara

 • Promjeri od NP 6 do NP 10

 • Preporučuju se gumene cijevi vanjskog sloja naročito otpornog na starenje, kako bi se spriječili problemi sa održavanjem

       (npr. Manuli 2SC Eternity)

 

Karakteristike ispusnih cijevi:

 • Curenje ulja se kod hidrauličnih strojeva ispusnim vodom vraća u spremnik

 • Niski tlak (manje od 30 bara)

 • Cijevi manjih dimenzija (NP 6 – NP 12)

 • Preporučuju se gumene cijevi ojačane slojem tekstilne mreže (npr. Manuli R6)

 

U zatvorenim hidrauličnim sustavima (hidrostatska transmisija) nema usisnih vodova. Kako je to sustav s visokim stresom gdje vladaju radni tlakovi od 350-420 bara preporučuju se gumene cijevi ojačane slojevima čeličnih spirala (npr. Manuli 35X Xtraflex i 42X Xtraflex)

23.10.2015.

Q.safe

MANULI   VISOKOTLAČNI  BRZORASTAVLJIVI  PRIKLJUČCI

Q.safe je naziv Manuli rješenja za brzo, lako, i sigurno spajanje i odvajanje dva dijela hidrauličkog sustava. Svi Q.safe brzorastavljivi priključci su zaštićeni ekološki prihvatljivim materijalom (Cr3+), koji osigurava izuzetnu otpornost na koroziju, premašujući standard ISO 4520 (240 sati bijela korozija, 400 sati crvena korozija, prskanje slanom vodom). Pritom je važno napomenuti da se radni tlakovi Manuli brzorastavljivih priključaka odnose na dinamička opterećenja, a da oni podnose dvostruko veća statička opterećenja.

 

Postoje razni oblici priključaka prilagođenih specifičnoj namjeni, ali svi spadaju u jednu od 3 osnovne grupe:

 

 • Priključci s kuglicama (Poppet)

      Osnovni i najzastupljeniji tip brzorastavljivih priključaka. Može se prepoznati po kuglicama na unutarnjoj strani ženskog dijela spojke.       Primjena mu je općenita i koristi se u agrokulturi, građevinskim strojevima, rudnicima ili šumarstvu.

 

 • Priključci s ravnom bazom (Flat face)

      Koriste se na zahtjevnijim hidrauličkim spojevima od onih gdje se uobičajeno koriste priključci s kuglicama. Robusnije su konstrukcije,         podnose veće tlakove i impulsno opterećenje (1.000.000 impulsa s 133% radnog tlaka). Lakše se čiste, te tako spriječavaju 

      kontaminaciju hidrauličnog medija.

 

 • Priključci s navojnim spajanjem (Screw type)

      Priključci projektirani za najteže uvjete rada (heavy duty), visoke tlakove i impulsna opterećenja kakve imaju npr. hidraulični čekići,               rudarske bušilice ili drobilice kamenja. Spoj se ostvaruje međusobnim zavrtanjem utikača i utičnice, bilo korištenjem alata ili ručno.

 

Pored navedenih osnovnih postoje i grupe brzorastavljivih priključaka sa pojedinim specijalnim karakteristikama:

 

 • Priključci Push-Pull

      Ovi se priključci i spajaju i rastavljaju povlačenjem vanjskih čahura utičnica i prema naprijed i prema natrag (za razliku od običnih               brzorastavljivih priključaka sa kuglicama kod kojih se one povlače samo prema natrag). Ukoliko se vanjska čahura ženskog priključka             fiksno montira na zid, onda se ostvaruje sigurnosna opcija automatskog odspajanja pri prekomjernom povlačenju hidraulične cijevi,             čak i pod maksimalnim radnim tlakom.

 

 • Priključci za spajanje pod tlakom (Under pressure)

      Ovi su priključci posebno konstruirani kako bi se omogućilo spajanje i rastavljanje pod maksimalnim radnim tlakom, što je zanimljivo iz       sigurnosnih razloga i ukoliko se stroj iz određenih razloga ne može zaustaviti s radom. Primjenom ovog rješenja se izbjegava                         montiranje ventila prije spojke, i smanjuje otpor kretanja fluida, te povećava iskoristivost sustava.

 

 • Priključci DHI (direct hose integration)

      Tehnologijom direktne integracije brzorastavljivog priključka na fleksibilnu cijev se smanjuje dimenzija cijelog sklopa, što olakšava               montažu u skučenim prostorima. Također se smanjuju gubici izbjegavanjem raznih adaptera ili ventila, koji uobičajeno predstavljaju           najslabiju kariku  sustava. Ovo rješenje nalazi se samo u Manuli ponudi.

Diamondspir

22.09.2015.

XXL - Manuli  CIJEVI I PRIKLJUČCI VELIKIH PROMJERA 

                   ZA SREDNJE I VISOKE TLAKOVE

U svijetu je danas sve veća potražnja za hidrauličkim sustavima velike snage. Da bi se pritom uz maksimalnu brzinu strujanja hidrauličnog ulja (10 m/s) onemogućila njegova turbulencija potrebno je za povećanje prijenosa snage povećati veličine cijevi i priključaka, kao i njihovu otpornost na povišene tlakove. Uz to je bitno da priključci budu tako projektirani da duž cijelog hidrauličnog sustava prilikom rada ne dolazi do gubitka snage.

 

Glavna primjena tih komponenti je kod velikih strojeva koji se koriste u različitim industrijskim aktivnostima: za jaružarenje i vađenje pijeska, na off-shore platformama i u brodogradilištima, u rudnicima i površinskim kopovima, u rafinerijama, željezarama itd.

 

Manuli XXL visokotlačne cijevi i priključci odgovaraju navedenim zahtjevima. Oni predstavljaju idealno rješenje za velike prijenose snage kod hidrauličnih sustava sa velikim protocima kod usisnih i povratnih vodova, odnosno srednjim i visokim tlakovima kod tlačnih i ispusnih vodova. Za prešanje priključaka na ove cijevi potrebna je preša kod koje je osim veličine bitna i sila prešanja, koja ne bi smjela biti manja od 8000 kN (800 tona).

 

Slijedeće su grupe Manuli XXL gumenih visokotlačnih gumenih cijevi:

 

 

 

 

 

 • XTRAFLOW/HT izobarične cijevi su ojačane sa 2 sloja čeličnih mreža koje omogućavaju radne tlakove od 35 bara na promjerima NP 63, 75 i 90 mm. Unutarnji slojevi od specijalnog polimera omogućavaju primjenu za hidraulično ulje temperature do 135 °C, a vanjski sloj je tipa CONVENTIONAL. Koriste se sa standardnim visokotlačnim priključcima koji ne zahtjevaju ni vanjsko ni unutarnje ljuštenje.

 

 • XTRAFLOW/2WB cijevi su također ojačane sa 2 sloja čeličnih mreža, ali oni omogućavaju veće tlakove (105 bara na promjeru NP 63, 80 bara na promjeru NP 75 i 35 bara na promjeru NP 90. Izvanredno otporni vanjski sloj tipa SHARC omogućava primjenu na naročito abrazivnim terenima. Koriste se sa visokotlačnim priključcima Spiralfit koji također ne zahtjevaju ni vanjsko ni unutarnje ljuštenje.

 

 • XTRAFLOW/4WS cijevi su ojačane sa 4 sloja čeličnih spirala koje omogućavaju još veće tlakove (140 bara na NP 63, 105 bara na NP 75, 80 bara na NP 90 i 35 bara na NP 100).  Također imaju izvanredno otporni vanjski sloj tipa SHARC i koriste se također sa visokotlačnim priključcima Spiralfit.

 

 

 

 

 

 • DIAMONDSPIR cijevi su ojačane sa 6 slojeva čeličnih spirala, imaju vanjske slojeve tipa ROCKMASTER i koriste se sa Interlock+ priključcima koji zahtijevaju vanjsko i unutarnje ljuštenje. Predviđene su za slijedeće tlakove: 210 ili 350 bara na promjeru NP 63, odnosno 140, 210 ili 350 bara na promjeru NP 75.

 

Cijevi XTRAFLOW su pokrivene GOST-R i MSHA certifikatima, a DIAMONDSPIR još i ABS, LOBA i FRAS certifikatima.

Eternity

17.09.2015.

Naziv ove Manuli cijevi za hidrauliku najbolje označava njene osnovne karakteristike (eternity = eng. vječnost). Znatno veća trajnost, viši tlakovi i manji polumjeri savijanja u odnosu na klasične gumene cijevi ojačane sa 2 čelične mreže su naveli renomirane svijetske proizvođače građevinsih strojeva kao što su Volvo, Komatsu, Terex i JCB da ih koriste za prvu ugradnju. One predstavljaju idealno rješenje za korisnike koji traže maksimalnu kvalitetu, kao i za servisere koji žele trajnije rješavati probleme svojih kupaca. One nisu za servisere koji žele zarađivati prodajući svojim kupcima stalno iste, na prvi pogled vjetojatno jeftinije cijevi, ne vodeći pritom računa koliko kupce koštaju zastoji u radu zbog promjena cijevi ili gubitka ulja.

 

Glavne karakteristike ove cijevi su:

    - promjeri cijevi od NP 6 do NP 25

    - ojačanje sa 2 sloja čeličnih mreža

    - visoki tlakovi (npr. 300 bara na promjeru NP 19)

    - kompaktne dimenzije ( cijevi promjera od NP 6 do NP 13 imaju

      dimenzije po standardu EN 857 2SC)

    - radna temperatura 121°C (povremeno 135°C)

    - velika otpornost na abraziju i okolne uvjete (vanjski sloj još kvalitetniji

      nego kod cijevi serije Rockmaster)

    - MSHA certifikat (negorivi vanjski sloj izložen direktnom plamenu)

    - MED certifikat (pogodno za korištenje na moru)

11.09.2015.

Goldeniso

 

NOVE  Manuli  VISOKOTLAČNE  GUMENE  CIJEVI  ZA  HIDRAULIKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je trend u svijetu da se visokotlačne gumene cijevi za hidrauliku više ne dijele ovisno o konstrukciji cijevi, već je bitno da u istoj grupi budu sve cijevi istog tlaka (tzv. izobarične cijevi).

 

U skladu s tim Manuli je razvio potpuno nove grupe izobaričnih cijevi koje su znatno kompaktnije, lakše i fleksibilnije u odnosu na slične cijevi istih promjera po DIN i SAE standardima. Osim po tlaku te se cijevi međusobno razlikuju po slijedećim karakteristikama:

 

 • GOLDENISO ANTIWEAR karakteriziraju cijevi sa ojačanjem sa čeličnim mrežama unapređenih karakteristika i vanjskim slojem tipa SHARC koji osigurava izvanrednu otpornost na habanje. Postoje grupa ojačana sa jednom čeličnom mrežom radnog tlaka 210 bara (promjeri od 21A NP 5 do 21A NP 25) i grupa ojačana sa dvije čelične mreže radnog tlaka 280 bara (promjeri od 28A NP 6 do 28A NP 19).

 

 • GOLDENISO XTRAFLEX karakteriziraju cijevi sa ojačanjem sa slojevima čeličnih spirala koje omogućavaju veliku elastičnost cijevi, što ih naročito čini prikladnim za strojeve koje karakteriziraju veliki skokovi tlakova (npr. građevinski strojevi sa čekićem). Unutarnji sloj omogućava povećanu otpornost na više temperature medija, a vanjski sloj tipa COLD povišenu otpornost na niske temperature. Postoje grupe ojačane sa 4 sloja čeličnih spirala radnog tlaka 210 bara (promjeri 21X NP 32 do 21X NP 50) odnosno radnog tlaka 280 bara (28X NP 10 do 28X NP 50), te grupe ojačane sa 4 ili 6 slojeva čeličnih spirala radnog tlaka 350 bara (35X NP 10 do 35X NP 50) odnosno 420 bara (42X NP 10 do 42X NP50).

 

 • GOLDENISO LONGLIFE cijevi ojačane sa slojevima čeličnih spirala se koriste za najzahtjevnije primjene (npr. za velike strojeve u rudarstvu i teškoj industriji, koji rade 24 sata dnevno), radi čega su ispitane na čak 2 miliona impulsa. Vanjski sloj tipa SHARC osigurava izvanrednu otpornost na habanje. Postoje grupa ojačana sa 4 sloja čeličnih spirala radnog tlaka 350 bara (35L NP 6 do 35L NP 13), te grupe ojačane sa 4 ili 6 slojeva čeličnih spirala radnog tlaka 380 bara (38L NP 19 do 38L NP 50) odnosno  450 bara (45L NP 6, te 45L NP 16 do 45L NP 32).

 

Ko-flex d.o.o. za sada ima u programu od ovih cijevi 35X promjera od NP 19 do NP 38, te 42X promjera od NP 19 do NP 32. Kako je i iz gornjeg vidljivo te su cijevi znatno kvalitetnije od cijevi R13 i R15, inače najkvalitetnijih cijevi za hidrauliku istih tlakova po DIN i po SAE standardima.

bottom of page