Oprema za montažu priključaka na fleksibilne niskotlačne cijevi

Niskotlačne preše

BAND - IT uređaj

Uređaj za montažu priključaka na plosnate cijevi pomoću žice