top of page

Abrazivni materijali

Gumene („para“) cijevi za ispust betona iz spremnika i kamiona mješalica

- Kat. A231 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za pretovar cementa (10 bara)

- Kat. A232 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za pjeskarenje (12 bara)

- Kat. A233 -

Usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom

- Kat. A234 -

Valovite usisno-tlačne gumene cijevi ojačane sa tekstilnom mrežom, čeličnom spiralom i 2 bakrene pletenice   -  

predviđene su za montažu dvodjelnih GHIBLI prirubnica s integriranim čeljustima

- Kat. A235 -

Valovite usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za vruće prašnaste abrazivne materijale (120ºC)

- Kat. A236 -

Usisno-tlačne PU/PVC cijevi ojačane PVC spiralom

- Kat. A331 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane čeličnom i inox spiralom (15 bara)

- Kat. A431 -

bottom of page