top of page

Nafta i naftni derivati , hidraulično ulje

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa pocinčanim čeličnim opletom za naftu (70°C)

- Kat. A171 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa pocinčanim čeličnim opletom za zrak (100°C), naftu (80°C), hidraulično ulje (120°C)

- Kat. A172 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa tekstilnim opletom za benzin, naftu, hidraulično ulje (10 bara, 100°C)

- Kat. A173 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za benzin, naftu, te biodiesel (Petrogen Bio)

- Kat. A271 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i bakrenom žicom za benzinske postaje (16 bara, 80°C)

- Kat. A272 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i bakrenom žicom (10 bara, 100°C)

- Kat. A273 -

Usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom, čeličnom spiralom i bakrenom žicom (10 bara, 100°C)

- Kat. A274 -

Izbrazdane usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom, čeličnom spiralom i bakrenom žicom (10 bara, 100°C)

- Kat. A275 -

Usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom, čeličnom spiralom i bakrenom žicom za snabdjevanje zrakoplova

(20 bara, 100°C)

- Kat. A276 -

Usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za asfalt (10 bara, 185ºC)

-Kat. A277 -

Usisno-tlačne PVC cijevi ojačane PVC spiralom (60°C)

- Kat. A371 -

Usisno-tlačne termoplastične cijevi ojačane poliesterskom mrežom, čeličnom spiralom i bakrenom žicom (80°C)

- Kat. A372 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane aluminijskim i/ili čeličnim spiralama (10 bara, 80°C)

- Kat. A471 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane čeličnim i/ili inox spiralama (15 bara, 100°C)

- Kat. A472 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane čeličnim i/ili inox spiralama (15 bara, 100°C)

- Kat. A473 -

bottom of page