top of page

Prehrambene tekućine i granulati

Crvene tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za vino, pivo (10 bara)

- Kat. A261 -

Crvene usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za vino, pivo (10 bara)

- Kat. A262 -

Plave tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za mlijeko, ulje (10 bara)

- Kat. A263 -

Plave usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za mlijeko, ulje (10 bara)

- Kat. A264 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za brašno, šećer, žitarice (8 bara)

- Kat. A265 -

Usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za brašno, šećer, žitarice (4 bara)

- Kat. A266 -

Prozirne PVC cijevi prehrambene kvalitete

- Kat. A361 -

Prozirne tlačne PVC cijevi prehrambene kvalitete ojačane poliesterskom mrežom

- Kat. A362 -

Prozirne usisno-tlačne PVC cijevi ojačane žutom PVC spiralom za pitku vodu, mlijeko

- Kat. A363 -

Prozirne usisno-tlačne PVC cijevi ojačane crvenom PVC spiralom za vino

- Kat. A364 -

Prozirne usisno-tlačne PVC cijevi ojačane čeličnom spiralom za pitku vodu, sokove, mlijeko, vino

- Kat. A365

Prozirne usisno-tlačne PU cijevi ojačane PVC spiralom za brašno, šećer

- Kat. A366 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane inox spiralama za prehrambene tekućine i granulate (15 bara, 100°C)

- Kat. A461 -

bottom of page