top of page

Topla voda i vodena para

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa pocinčanim čeličnim opletom za toplu vodu

- Kat. A151 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa aluminijskim opletom za toplu vodu

- Kat. A152 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa inox opletom za toplu vodu

- Kat. A153 -

Plosnate tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za auto hladnjake (3 bara, 100°C)

- Kat. A251 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za toplu vodu (10 bara, 120ºC)

- Kat. A252 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i opletom od staklene vune za toplu vodu (10 bara, 100°C) - zaštita od vanjskih temperatura do 500°C

- Kat. A253 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za vodenu paru (7 bara, 170ºC)

- Kat. A254 -

Tlačne gumene cijevi ojačane čeličnim mrežama za vodenu paru (17 bara, 230ºC)

- Kat. A255 -

Izbrazdane usisno-tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom i čeličnom spiralom za brodske ispuhe (5 bara, 120°C)

- Kat. A256 -

Tlačne silikonske cijevi ojačane tekstilnom mrežom za toplu vodu, topli zrak 3 bara, 200°C

- Kat. A257 -

bottom of page