top of page

Zrak i plinovi

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi sa aluminijskim opletom za gradski plin, propan, butan

- Kat. A111 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za zrak (20 bara)

- Kat. A211 -

Tlačne PU/PVC/NBR cijevi ojačane poliesterskom mrežom za kompresore (20 bara)

- Kat. A212 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za zračne kočnice (10 bara)

- Kat. A213 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za zrak (10-20-25 bara)

- Kat. A214 -

Tlačne gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za topli zrak kompresora kamiona cisterni za pretovar abrazivnih materijala (10 bara, 160°C)

- Kat. A215 -

Tlačne ekstrudirane udvojene gumene cijevi ojačane tekstilnom mrežom za kisik i acetilen (20 bara)

- Kat. A216 -

Tlačne ekstrudirane gumene cijevi za tekući naftni plin, propan, butan (20 bara)

- Kat. A217 -

Tlačne gumene cijevi za tekući naftni plin prema standardima EN1762/1997 i EN559 (25 bara)

- Kat. A218 -

Tlačne PE cijevi za pneumatiku

- Kat. A311 -

Tlačne PA cijevi za pneumatiku

- Kat. A312 -

Tlačne PA spirale za pneumatske alate

- Kat. A313 -

Tlačne PU cijevi za pneumatiku

- Kat. A314 -

Tlačne PU cijevi ojačane poliesterskom mrežom za zrak, boje (20 bara)

- Kat. A315 -

Usisno-tlačne kompozitne cijevi ojačane inox spiralama za tekući naftni plin i kriogen (15 bara, 100°C)

- Kat. A411 -

bottom of page