top of page

Zrak i plinovi

Priključci za niskotlačne gumene opletene cijevi za plinove

- Kat. B111 -

Priključci od niklovanog mesinga za pumpanje guma

- Kat. B211 -

Priključci od pocinčanog temper lijeva za kompresore (razmak kandži 42 mm) 

- Kat. B212 -

Priključci sa leptirastom maticom od pocinčanog temper ljeva za kompresore

- Kat. B213 -

Priključci od niklovanog mesinga i tehničkog polimera za PA , PU , PTFE i PE fleksibilne cijevi

- Kat. B311 -

bottom of page