top of page

Standard DIN 3861 - 3870 (mesingani priključci)

Priključci za krute cijevi sa vanjskim navojem

Kat. G111

Kat. G112

Kat. G113

Kat. G114

Podesivi priključci za krute cijevi sa vanjskim navojem

Kat. G121

Priključci za krute cijevi s unutarnjim navojem

Kat. G131

Priključci za međusobno spajanje krutih cijevi

Kat. G161

Kat. G162

Kat. G163

bottom of page